Chào mừng bạn đến với trang chia sẻ full link setup Windows cho
VPS Linode & Digitalocean cung cấp bởi NamVPS.info
Zalo: 0976 515 215

User: administrator

Pass: Namvps.com

Windows 7 ThinPC : wget -O- --no-check-certificate http://namvps.org/Windows7_ThinPC_NamVPS.gz | gunzip | dd of=/dev/sda

Windows 7 Pro : wget -O- --no-check-certificate http://namvps.org/Windows7_Pro_NamVPS.gz | gunzip | dd of=/dev/sda

Windows 10 Pro : Please Waiting Update....

Windows 11 Pro : wget -O- --no-check-certificate http://namvps.org/Windows11Pro_NamVPS.gz | gunzip | dd of=/dev/sda

Windows Server 2012R2 : wget -O- --no-check-certificate http://namvps.org/NamVPS_Window2012R2.gz | gunzip | dd of=/dev/sda

Windows Server 2016 : wget -O- --no-check-certificate http://namvps.org/NamVPS_Windows2016EN.gz | gunzip | dd of=/dev/sda

Windows Server 2019 : wget -O- --no-check-certificate http://namvps.org/NamVPS_WindowServer2019.gz | gunzip | dd of=/dev/sda

Windows Server 2022 : wget -O- --no-check-certificate http://namvps.org/NamVPS_Windows_Server2022.gz | gunzip | dd of=/dev/sda